Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim
Życzenia Świąteczne

17.12.2014

Prawdziwie radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz uśmiechu i życzliwości na każdy dzień Nowego 2015 Roku mieszkańcom Powiatu Grodziskiego
życzy
Dyrekcja Szpitala wraz z Personelem

Konkurs ofert

15.12.2014

Zarząd Powiatu Grodziskiego zwraca się do podmiotów posiadających uprawnienia do przeprowadzenia badań sprawozdań finansowych do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za 2014 rok SPS Szpitala Zachodniego im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim.

Konkurs ofert

11.12.2014

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11 działając na podstawie art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. 2013 poz. 217) oraz przepisów art. 140, art. 141, art. 146 ust.1, art. 147-150, 151 ust. 1,2 i  4-6, art. 152, art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. 2008 r. Nr 164, poz.1027, z późn. zm.) i przepisów Kodeksu cywilnego ogłasza konkurs ofert dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą na:
Świadczenie usług całodobowego transportu medycznego wykonywanego przez specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego karetkami „S”

Samodzielny Publiczny
Specjalistyczny Szpital Zachodni
im. Jana Pawła II

ul. Daleka 11, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Centralna Rejestracja 22 755 91 05/107
Rejestracja Poradni Ortopedycznej 22 755 91 91
Informacja Medyczna 22 755 90 49
Szpitalny Oddział Ratunkowy 22 755 90 75
Sekretariat Dyrektora 22 755 91 11
Fax 22 7559109
sekretariat@szpitalzachodni.pl

Sponsor Szpitala