Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim
Ogłoszenie

26.10.2016

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w Dziennym Domu Opieki Medycznej w Szpitalu Zachodnim

OGŁOSZENIE

24.10.2016

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. św. JANA PAWŁA II ul. Daleka 11 , 05-825 Grodzisk Mazowiecki OGŁASZA POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE O CHARAKTERZE KONKURSU OFERT na sprzedaż sprzętu:
1. Stół zabiegowo operacyjny SO10 -  data zakupu 16.03.2006 r. Cena wywoławcza 1000 złotych brutto
2. Stół zabiegowo operacyjny -  data zakupu 21.07.2003 r.

Konkursu Ofert na świadczenia zdrowotne

07.10.2016

Konkursu Ofert dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą na: udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Zachodnim w Grodzisku Mazowieckim zgodnie z warunkami szczegółowymi z dnia 05.10.2016 r.

Samodzielny Publiczny
Specjalistyczny Szpital Zachodni
im. św. Jana Pawła II

ul. Daleka 11, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Centralna Rejestracja 22 755 91 05/107
Rejestracja Poradni Ortopedycznej 22 755 91 91
Informacja Medyczna 22 755 90 49
Szpitalny Oddział Ratunkowy 22 755 90 75
Sekretariat Dyrektora 22 755 91 11
Fax 22 7559109
sekretariat@szpitalzachodni.pl

Sponsor Szpitala